Vše v jedné práci


Pět let jste poctivě studovali a docházeli na přednášky. Nyní konečně přichází doba, rozloučit se se studentským život. Připravujete se na vrchol studentského období, kterým jsou státní zkoušky a jejich nedílnou součástí je i obhajoba vaší závěrečné práce.  Diplomová práce, ve které zúročíte hodiny trávené nad odbornou literaturou a dny strávené na praxi. Shrnete zde vše, co jste se za dobu studia naučili a vypozorovali.  Sepíšete své úvahy a postřehy, pozorování i možné návrhy na řešení vybraného problému.

Hypotézy, cíle a výzkum

Zvolili jste téma, stanovili hypotézy a cíle, připravili stohy knih. V závislosti na nich jste stanovili, který výzkum bude nejvhodnější, zda kvalitativní nebo kvantitativní? Jeho závěry jste představili v přehledných tabulkách a grafech. Náležitě jste citovali, což prokáže znalost vámi vybraných odborných zdrojů, které na konci uvádíte. Kapitolu po kapitole jste shrnuli její obsah a v závěru stručně sepsali vaše výsledky i zjištění a případně i navrhli řešení problému.  Jistě to bylo náročné, ale zbývá poslední krok, teď musíte vše obhájit.

Vše v jedné práci
Ohodnoťte příspěvek